Tri Fysio ☏ 0599-582235

Voor een snelle en accurate behandeling met of zonder verwijzing

GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)

Cursus: GLI Slimmer

Wie kan meedoen?

SLIMMER is een programma voor volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2-diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40). Daarnaast is het belangrijk dat iemand gemotiveerd is én in staat is een leefstijlprogramma te volgen. Een verwijzing van de huisarts is nodig.

Hoe kun je meedoen?

  • Meld u aan bij uw huisartsenpraktijk. Een verwijzing van de huisarts is nodig om deel te kunnen nemen.
  • U wordt uitgebreid geïnformeerd en u besluit daarna om wel of niet mee te doen.
  • Uw huisarts verwijst u door naar het SLIMMER begeleidingsteam in uw buurt.

Wat houdt meedoen in? 

U krijgt twee jaar begeleiding van een diëtist, een fysiotherapeut/oefentherapeut, een leefstijlcoach en een beweegmakelaar. Het eerste half jaar is intensief, daarna bekijkt u samen hoe u uw gezonde leefstijl kan blijven volhouden.

De diëtist:

  • U bezoekt de diëtist minimaal 3 en maximaal 6 keer. Indien gewenst, mag uw partner meekomen. De diëtist houdt rekening met uw persoonlijke omstandigheden en geeft een advies om gezonder te gaan eten.

De fysiotherapeut/oefentherapeut:

  • U volgt een wekelijkse bijeenkomst gedurende 6 maanden. Samen met anderen werkt u toe naar het behalen van de beweegrichtlijnen voor volwassenen. U begint rustig en bouwt het geleidelijk op. Dit is afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.
  • Na zes maanden maakt u kennis met een beweegmakelaar in de gemeente. De beweegmakelaar begeleidt u naar passende beweegactiviteiten in de buurt.

De leefstijlcoach (of diëtist of fysiotherapeut/oefentherapeut):

  • Om u te ondersteunen bij het volhouden van meer bewegen en gezond eten is er een eerste individueel terugkommoment in maand 7. Daarnaast zijn er twee terugkommomenten met de groep: in maand 9 en maand 12.
  • In het tweede jaar zijn er vervolgens 4 individuele terugkommomenten.

Kosten deelname:

De kosten voor het SLIMMER programma worden in de meeste gevallen geheel vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn enkele uitzonderingen, als uw verzekeraar het programma niet inkoopt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Tri Fysio.

Thema door Anders Norén