Tri Fysio ☏ 0599-582235

Voor een snelle en accurate behandeling met of zonder verwijzing

Samenwerking

Tri Fysio werkt samen in uw voordeel!

Vaak werken de zorgverleners van een Pluspraktijk ook samen met collega fysiotherapeuten, andere zorgverleners en artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben. Wij werken samen met o.a.:

 • ClaudicationNet
 • Longnetwerk Emmen
 • ParkinsonNet
 • Schoudernetwerk Groot Drenthe
 • SportPlaza Ter Apel
 • Podotherapie Klok 
 • Buurtzorg Ter Apel
 • Fysio Ketenzorg Noord
 • Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius

ClaudicatioNet

plaatje claudicationet samenwerking Tri Fysio

Tri Fysio is aangesloten bij ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, oefen- en fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in Nederland.

 Longnetwerk Emmen

logo longnetwerk emmen samenwerking

Tri Fysio is aangesloten bij het longnetwerk  Emmen en omstreken.

Longnetwerk Emmen&Omstreken is opgezet om goede en kwalitatief verantwoorde fysiotherapeutische zorg te bieden aan mensen met longklachten. Het netwerk van fysiotherapeuten is een samenwerking tussen fysiotherapeuten van Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Scheper en fysiotherapeuten in de regio.

De aangesloten Fysiotherapiepraktijken werken volgens dezelfde richtlijnen en er zijn afspraken gemaakt met onder andere de longartsen in het Scheper Ziekenhuis. Verder zijn de fysiotherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met longklachten, zoals astma en/of COPD. Hierdoor kunnen de fysiotherapeuten u optimaal helpen tijdens de Fysiotherapie.

ParkinsonNet

foto Ellen Smit met ParkinsonNet logo samenwerking

Tri Fysio is aangesloten bij het ParkinsonNet.

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Schouder Netwerk Groot Drenthe (SNGD)

logo SNGD samenwerking Tri Fysio

TriFysio is aangesloten bij het Schouder Netwerk Groot Drenthe.

Het schoudernetwerk is een stichting met als doelstellingen:

 • Het optimaliseren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg van de deelnemende therapeuten bij patiënten met schouderaandoeningen
 • Het beter op elkaar afstemmen van de fysiotherapeutische zorg bij post-operatieve revalidatie van schouderaandoeningen

Het Schoudernetwerk Groot Drenthe heeft een samenwerking met de ziekenhuizen in Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Stadskanaal.

SportPlaza Ter Apel

Voor leden van SportPlaza Ter Apel is medische zorg dichtbij dankzij de samenwerking met Tri Fysio. Sporters die geblesseerd raken kunnen voor advies direct terecht bij de fysiotherapeut in de sportschool. Veel mensen lopen onnodig lang met klachten rond, vaak is een enkel advies al voldoende om het eigen herstel te laten bevorderen.

Bij SportPlaza heeft Tri Fysio een eigen ruimte waar de behandeling van de patiënt op de behandelbank kan plaatsvinden. Maar vooral zijn de therapeuten ervoor om de patiënten te begeleiden in de actieve revalidatie (bijv. na een heup of knieoperatie) en geven zij sportmedische begeleiding aan patiënten met een chronische aandoening.

De fysiotherapeuten hebben verscheidene cursussen gevolgd om u nog specifieker te kunnen begeleiden op weg naar uw herstel.

Op maandag- en donderdagmiddag is Sissi Goris aanwezig en op woensdagmiddag en donderdagochtend zal Catharina Greven aanwezig zijn voor het begeleiden van de patiënten tijdens het sporten.  Dinsdagavond is Luuk Kenter aanwezig voor een inloopspreekuur. Sporters die klachten van het bewegingsapparaat ondervinden kunnen dan terecht voor advies.

Podotherapie Klok

Tri Fysio werkt nauw samen met Podotherapie Klok in Emmer- Compascuum.

Als de behandelend fysiotherapeut vermoedt dat de klacht afkomstig is door een verkeerde stand van uw voeten en hierdoor veranderd looppatroon dan zal er verwezen worden naar een podotherapeut.  Deze therapeut zal u verder onderzoeken en u adviseren welke steunzool en/of schoeisel het meest geschikt zal zijn voor u.

Buurtzorg Ter Apel

Werken bij Buurtzorg - BuurtzorgMenzenVoorMensen

Buurtzorg levert verpleging en verzorging en palliatieve/terminale zorg thuis.

Buurtzorg Ter Apel heeft samen met Tri Fysio en de ergotherapie praktijk in Emmen  (Menzenvoormensen) een geïntegreerde thuiszorgteam gevormd, het zogenaamde Buurtzorg Plus team.

De wijkverpleegkundigen en –verzorgenden signaleren dagelijks functionele problemen die een bedreiging vormen voor de zelfredzaamheid van hun cliënten en voor het handhaven van de thuissituatie.

Buurtzorg Plus teams schakelen hun therapeuten snel en effectief  in. De nadruk in de samenwerking ligt op vroege signalering, optimale afstemming en functioneringsgerichte preventie.

De betrokken zorgpartners waarderen deze effectieve samenwerking als bijzonder positief.

Fysio Ketenzorg Noord

Tri Fysio is aangesloten bij Fysio Ketenzorg Noord.

Fysio Ketenzorg Noord (FKN) is een coöperatie U.A. van goed georganiseerde, kwalitatief onderscheidende fysiotherapie praktijken in de provincie Groningen. FKN zet zich in voor optimale zorg rondom de patiënt. Dit doet zij door kwalitatief de beste zorg te bieden aan de patiënt volgens vastgestelde protocollen. Deze protocollen zijn door de 1e, 2e en 3e lijn in gezamenlijkheid ontwikkeld. Er is een intensieve samenwerking door de lijnen heen en de communicatielijnen zijn kort. Behalve met de 2e en 3e lijn wordt er ook samengewerkt met andere disciplines in de 1e lijn. Dit alles resulteert in effectieve en kostenefficiënte zorg met een voor de patiënt maximaal resultaat.

Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius

Tri Fysio is aangesloten bij ondernemers- en handelsvereniging Mercurius

Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius is een belangenorganisatie van de gezamenlijke ondernemers en winkeliers in Ter Apel. Zij stellen zich o.a. ten doel het verblijf van het publiek in Ter Apel zo aangenaam mogelijk te maken. Op hun website vindt u de activiteiten die georganiseerd worden.


logo Tri Fysio samenwerking

Thema door Anders Norén