Tri Fysio ☏ 0599-582235

Voor een snelle en accurate behandeling met of zonder verwijzing

Claudicatio Intermittens

Gesuperviseerde looptraining

Van uw behandelend specialist heeft u te horen gekregen dat u last heeft van Claudicatio Intermittens ofwel “Etalagebenen”. Mensen met deze klachten moeten na het lopen van een bepaalde afstand even stil blijven staan omdat ze pijn krijgen  in de benen.

De oorzaak hiervan is een vernauwing of afsluiting in van de slagaderen naar of in de benen. Hierdoor komt er bij inspanning te weinig zuurstofrijk bloed bij de spieren. Dit kunt u voelen  als een branderige, zeurende, zelfs stekende pijn tijdens lopen, traplopen en heuvels oplopen.

Afhankelijk van de plaats waar het vat verstopt zit kunnen deze klachten optreden in billen, bovenbenen, kuiten of voeten. Deze vernauwingen of afsluitingen gaan niet meer vanzelf open. Wel is het lichaam in staat nieuwe bloedvaatjes te vormen en bestaande bloedvaatjes te ontwikkelen. Deze bloedvaten worden de ‘collateralen’ genoemd.

plaatje Tri Fysio Claudicationet

Door looptraining krijgt het lichaam een prikkel tot het vormen van deze collateralen en zal uw pijnvrije en maximale loopafstand verbeteren zodat een operatie meestal kan worden voorkomen.

Bij Tri Fysio kunt u terecht voor gesuperviseerde looptraining van een speciaal daarvoor geschoolde therapeut die is aangesloten bij het landelijke kwaliteitsnetwerk Claudicationet . Daarnaast bestaat er een nauwe samenwerking met het ‘Claudicatio Netwerk’ van het Scheper Ziekenhuis te Emmen.

Werkwijze
plaatje stefan_van_der_veen Tri Fysio

Stefan van der Veen

Er zal met u een traject gestart worden die tot aan het controle moment duurt. Dit is meestal 3 maanden. Eerst zal er een intake en onderzoek gedaan wordt om duidelijk in kaart te brengen wat uw klachten zijn en wat uw persoonlijke doelen zijn.

Hierna zal een loopbandtest afgenomen worden om zo een beginmeting te hebben. In de weken erna volgen de looptrainingen en aan het einde van het traject herhalen we de test om de behaalde resultaten te kunnen zien. Deze resultaten krijgt u mee wanneer u voor uw controlemoment naar de specialist moet. In overleg met u zal er dan bekeken worden wat de beste vervolgstap is.

Contactformulier

plaatje logo Tri Fysio

Thema door Anders Norén